Συγκρότηση επιτροπής αφανών εργασιών

Μέλη της επιτροπής για την παραλαβή και σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής αφανών εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» τους παρακάτω υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βόλου: 1. Σωτήριο Δεδούση 2. Αργυρούλα Τσιώνα 3. Ιωάννη Στεφάνου

  •  
  •  
  •  
  •  
  •