Προχωράνε εργα λογισμικού, λειπουν κονδύλια για νέο σχολείο

Προχωράνε εργα λογισμικού, λειπουν κονδύλια για νέο σχολείο
Α. Εγινε εγκριση διενέργειας συντήρησης με τίτλο «Συντήρηση και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού της εταιρείας LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ » προϋπολογιζόμενης αξίας 2.159,08 € με Φ.Π.Α., με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της
Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών στο σύνολό της, συνολικού προϋπολογισμού 2.159,08 € με Φ.Π.Α.
Γ. Η αξιολόγηση των προσφορών για την εν λόγω συντήρηση και αναβάθμιση θα διενεργηθεί από την
αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να απαιτείται η συγκρότηση συλλογικού οργάνου για το σκοπό
αυτό (άρθρο 118 παρ. 2 του Ν. 4412/2016), εντός τριών ημερών από την παραλαβή των προσφορών.
Όμως δεν φαίνεται να προχωρά, τουλάχιστον άμεσα, η πρόταση που υπάρχει για ανέγερση νέου σχολικού συγκροτήματος στην πανεπιστημιούπολη, προκειμένου να στεγαστούν τα δύο πειραματικά δημοτικά σχολεία της πόλης των Ιωαννίνων.

Η πρόταση, που έρχεται από παλιά, επανήλθε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με την αναφορά σε αυτή από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Γ. Παπαδιώτη, ωστόσο, δε συζητήθηκε εκτενώς.
Όπως είναι γνωστό, το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προτίθεται να παραχωρήσει έκταση για την ανέγερση σχολικών κτιρίων, διευκολύνοντας την άμεση συνεργασία που υπάρχει με τα Πειραματικά δημοτικά σχολεία, τα οποία είναι συνδεδεμένα με τα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ.
Κυρίαρχο ζήτημα για την υλοποίηση ενός τέτοιους εγχειρήματος αποτελεί η εξεύρεση κονδυλίων. Για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων, με τις αυστηρές σύγχρονες προδιαγραφές, απαιτούνται αρκετά εκατομμύρια ευρώ, που δε φαίνονται τουλάχιστον προς το παρόν… στον ορίζοντα.
Επιπλέον, ακόμη και αν υπήρχε χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κάτι τέτοιο θα έπρεπε να αξιολογηθεί στο πλαίσιο των ιεραρχημένων εκπαιδευτικών αναγκών της πόλης των Ιωαννίνων, καθώς είναι βέβαιο ότι οι ελλείψεις είναι μεγάλες σε σχολικά κτίρια, κυρίως εκτός κέντρου, όπου υπάρχει μεγάλη οικιστική ανάπτυξη.

Πηγή:agon.gr

  •  
  •  
  •  
  •  
  •